Nasa Roket Parkı (USA)

1915 yılında kurulan NACA (National Advisory Committee for Aeronautics/ Havacılık Alanında Ulusal Danışma Komitesi) uçaklar üzerinde çalışan kurumdur.

Nasa Roket Parkı (USA)
Nasa Roket Parkı (USA)
Nasa Roket Parkı (USA)
Nasa Roket Parkı (USA)
Nasa Roket Parkı (USA)

1915 yılında kurulan NACA (National Advisory Committee for Aeronautics/ Havacılık Alanında Ulusal Danışma Komitesi) uçaklar üzerinde çalışmaktaydı. Uçak kanatları ve çeşitli cisimlerin hava ile etkileşimlerini araştıran kurum, zamanla birçok rüzgar tüneli inşa etmiş ve ABD'nin bütün savaş uçaklarının tasarımlarını yönlendiren bir birim haline gelmiştir.